torsdag 31. mars 2011

Korps

Vi fikk et oppdrag der vi skulle 
lage et 100 tall som skal være et arrangement. 

Vi ble delt inn i forskjellige grupper. 
Jeg og Inger Kristine startet med 1 tallet, og fikk et flott resultat. 
Deretter hjelp jeg de andre, og vi fikk en fin avslutning med lapper.

RESULTATET